Home  »  Informatie  »  Lidmaatschap & contributie

Lidmaatschap

Proefles

Wil je weten wat gymmen is? Kom dan gerust eens een kijkje nemen bij een van onze lessen of doe gewoon lekker een les mee. Een proefles is altijd gratis.

Lid worden

Ben je na een proefles enthousiast geworden en wil je (of zoon/dochter) lid worden van onze vereniging, download dan het inschrijfformulier. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en lever het in bij de leiding. Het inschrijfformulier is ook verkrijgbaar bij de leiding.

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per kwartaal. De opzegging gaat in op de eerste dag van het volgende kwartaal. Het kwartaal gaat in op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Indien men opzegt op of na de eerste dag van een kwartaal, is men over dat kwartaal nog contributie verschuldigd. De voorwaarde dat minimaal één (1) maand voor de ingang van het nieuwe kwartaal opgezegd moet worden, komt per 1 januari 2016 te vervallen. 

 

Het  doorgeven van een opzegging kan alleen via het opzeggingsformulier. Het opzeggingsformulier is hier te downloaden.  Het volledig ingevulde formulier moet bij de ledenadministratie worden ingeleverd.

 

Wijzigingen persoonsgegevens

Wijzigingen in de persoonsgegevens  (bijv. wijziging adres of bankrekeningnummer) dienen te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Hiervoor kunt u gebruik maken  van het mutatieformulier en mail dit of verstuur het per post naar de ledenadministratie waarvan het adres hieronder staat vermeld.

 

Ledenadministratie

Mevrouw C. van der Staaij
Graaf Janstraat 23
2983 HC Ridderkerk
Telefoon: (0180) 840481 
E-mail: leden@okkridderkerk.nl

 

Informatieboekje

Het digitale informatieboekje van OKK kun je hier downloaden

 

Bankgegevens

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde rekeningnummer NL72RABO 035.54.69.227 ten name van Gymnastiekvereniging OKK te Ridderkerk.

 

Toelichting contributie 2016

Betreft: contributie 2016  

 

Geachte leden/ouders/verzorgers van jeugdleden,  

 

De wijze van contributiebetaling wijzigt met ingang van 1 januari 2016. Het bestuur heeft besloten de betalingstermijnen gelijk te stellen aan het betaling van de bondscontributie en de opzegtermijn. Dit betekent voor u dat vanaf 2016 de contributie alleen nog maar in vier (4) termijnen -per kwartaal- betaald kan worden. Daarnaast is er ook een kleine wijziging in de opzegtermijn. De wijzingen in de contributie en opzegtermijn worden in onderstaande tekst toegelicht.  

 

Als gevolg van de verhoging van de zaalhuur, sociale lasten en de KNGU-bondscontributie, zijn wij genoodzaakt de contributie voor 2016 enigszins aan te passen.  

 

Wijze van contributiebetaling

De contributiebedragen zijn (m.u.v. de wedstrijdgroepen) gebaseerd op een één (1) wekelijkse training met uitzondering van de schoolvakanties (basisonderwijs). Voor de wedstrijdgroepen geldt dat de contributie afhankelijk is van het aantal trainingsuren per week. Eventuele bijkomende kosten zoals wedstrijdgeld of gebruik van wedstrijdpakjes worden apart in rekening gebracht.  

 

Met ingang van 1 januari 2016 kan de contributie alleen nog maar in vier (4) gelijke termijnen per kwartaal worden betaald. De jaarcontributie komt hierbij te vervallen. Alle leden met een jaarcontributie worden automatisch omgezet naar een kwartaalcontributie. De contributie wordt in het vervolg afgeschreven rond 28 januari / 28 april / 28 juli / 28 oktober.  

 

Het bijhouden van de betaling van de contributie is heel veel werk. Verreweg het eenvoudigste is als dit met behulp van automatische incasso kan plaatsvinden. Als dat niet lukt, levert dit veel extra werk op voor de ledenadministratie. Indien blijkt dat een incasso op bovengenoemde data niet kon plaatsvinden en u niet voor het einde van die periode zelf betaald heeft d.m.v. storting op de verenigingsrekening, krijgt u een herinnering met € 2,50 opslag op het verschuldigde bedrag.  

 

Indien u per acceptgiro wenst te (blijven) betalen, komt er per acceptgiro € 2,50 extra op de bedragen zoals die voor de automatische incasso gelden. De acceptgiro moet binnen 4 weken worden betaald. Hierna krijgt u een herinnering met een extra opslag van € 2,50.    

 

Bij een achterstand van twee (2) perioden in betaling (zonder opgave van reden) zijn wij genoodzaakt u of uw kind de toegang tot de lessen te ontzeggen.  

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per kwartaal. De opzegging gaat in op de eerste dag van het volgende kwartaal. Indien men opzegt op of na de eerste dag van een kwartaal, is men over dat kwartaal nog contributie verschuldigd. De voorwaarde dat minimaal één (1) maand voor de ingang van het nieuwe kwartaal opgezegd moet worden, komt per 1 januari 2016 te vervallen.  

 

Het doorgeven van een opzegging kan alleen via het opzeggingsformulier. Het opzeggingsformulier is te downloaden via onze website www.okkridderkerk.nl. Het volledig ingevulde formulier moet bij de leden- administratie worden ingeleverd.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u alvast een plezierig en sportief 2016.  

 

Namens het bestuur van OKK,  Ger Rietbroek Penningmeester 

Contributie 2016

         
Lesuren per week    Contributie 2015   Contributie 2016   Contributie per kwartaal 
         
Moeder en kind 1 uur  €             167,50  €             169,00  €                           42,25
         
Recreatiegroepen 1 uur  €             177,50  €             179,00  €                           44,75
         
Recreatiegroepen 1 1/4 uur  €             202,50  €             204,00  €                           51,00
         
Heren volleybal 1 uur  €             112,50  €             114,00  €                           28,50
         
Rustend lid    €               28,00  €               29,00  €                             7,25
         
         
Wedstrijdgroepen    Contributie 2015   Contributie 2016   Contributie per kwartaal 
         
Jong talenten    €             240,00  €             242,00  €                           60,50
         
1 uur    €             210,00  €             212,00  €                           53,00
         
2 uur    €             270,00  €             272,00  €                           68,00
         
3 uur    €             310,00  €             312,00  €                           78,00
         
4 uur    €             350,00  €             352,00  €                           88,00
         
5 uur    €             390,00  €             392,00  €                           98,00
         
6 uur    €             420,00  €             422,00  €                         105,50
         
7 uur    €             447,50  €             450,00  €                         112,50
         
8 uur    €             475,00  €             478,00  €                         119,50

 

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt 17,50 euro. Dit bedrag wordt

aangewend voor bonds­contributie (KNGU), verzekering en administratiekosten. Het inschrijfgeld wordt gelijk met de eerste contributie geïnd. 

 

Bankgegevens

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde,

IBAN NL72RABO0355469227       BIC RABONL2U

ten name van Gymnastiek­vereniging OKK Ridderkerk.