Home  »  Informatie  »  Lidmaatschap & contributie

Lidmaatschap

Proefles

Wil je weten wat gymmen is? Kom dan gerust eens een kijkje nemen bij een van onze lessen of doe gewoon lekker een les mee. Een proefles is altijd gratis.

Lid worden

Ben je na een proefles enthousiast geworden en wil je (of zoon/dochter) lid worden van onze vereniging, download dan hier het inschrijfformulier. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en lever het in bij de leiding. Het inschrijfformulier is ook verkrijgbaar bij de leiding.

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per kwartaal. De opzegging gaat in op de eerste dag van het volgende kwartaal. Het kwartaal gaat in op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Indien men opzegt op of na de eerste dag van een kwartaal, is men over dat kwartaal nog contributie verschuldigd. 

Het  doorgeven van een opzegging kan alleen via het opzeggingsformulier. Het opzeggingsformulier is hier te downloaden.  Het volledig ingevulde formulier moet bij de ledenadministratie worden ingeleverd.

 

Wijzigingen persoonsgegevens

Wijzigingen in de persoonsgegevens  (bijv. wijziging adres of bankrekeningnummer) dienen te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Hiervoor kunt u gebruik maken  van het mutatieformulier en mail dit of verstuur het per post naar de ledenadministratie waarvan het adres hieronder staat vermeld.

 

Ledenadministratie

Mevrouw C. van der Staaij
Graaf Janstraat 23
2983 HC Ridderkerk
Telefoon: (0180) 840481 
E-mail: leden@okkridderkerk.nl

 

Informatieboekje

Het digitale informatieboekje van OKK kun je hier downloaden

 

Bankgegevens

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde rekeningnummer NL72RABO 035.54.69.227 ten name van Gymnastiekvereniging OKK te Ridderkerk.

 

Toelichting contributie 2019

Betreft: contributie 2019

 

Geachte leden/ouders/verzorgers van jeugdleden,  

 

Wijze van contributiebetaling

De contributiebedragen zijn (met uitzondering van de wedstrijdgroepen) gebaseerd op een één (1) wekelijkse training met uitzondering van de schoolvakanties (basisonderwijs). Voor de wedstrijdgroepen geldt dat de contributie afhankelijk is van het aantal trainingsuren per week. Eventuele bijkomende kosten zoals wedstrijdgeld of gebruik van wedstrijdpakjes worden apart in rekening gebracht.

 

De contributie wordt per kwartaal via een automatische incasso bij u in rekening gebracht. De afschrijving van de contributie vindt plaats aan het einde van de eerste maand van het kwartaal (rond 28 januari, 28 april, 28 juli en 28 oktober). Het kwartaal gaat in op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

 

Indien u per acceptgiro wenst te (blijven) betalen, komt er per acceptgiro € 2,50 extra op de bedragen zoals die voor de automatische incasso gelden. De acceptgiro moet binnen 4 weken worden betaald. Hierna krijgt u een herinnering met een extra opslag van € 2,50.

 

Het bijhouden van de betaling van de contributie is heel veel werk. Verreweg het eenvoudigste is als dit met behulp van automatische incasso kan plaatsvinden. Als dat niet lukt, levert dit veel extra werk op voor de ledenadministratie. Indien blijkt dat een incasso op bovengenoemde data niet kon plaatsvinden en u niet voor het einde van die periode zelf betaald heeft d.m.v. storting op de verenigingsrekening, krijgt u een herinnering met € 2,50 opslag op het verschuldigde bedrag.

 

Bij een achterstand van twee (2) perioden in betaling (zonder opgave van reden) zijn wij genoodzaakt u of uw kind de toegang tot de lessen te ontzeggen.

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per kwartaal. De opzegging gaat in op de eerste dag van het volgende kwartaal. Het kwartaal gaat in op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Indien men opzegt op of na de eerste dag van een kwartaal, is men over dat kwartaal nog contributie verschuldigd.

 

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen door het ingevulde opzegformulier in te leveren bij de ledenadministratie. Dit kan per mail, per post of zelf bezorgen. Er kan niet bij de leiding van de les worden opgezegd. 

Het opzeggingsformulier is te downloaden via onze website www.okkridderkerk.nl.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u alvast een plezierig en sportief 2019.

 

Namens het bestuur van OKK,

 

Ger Rietbroek

Penningmeester

Contributie 2019

Lesuren per week

 

 

Contributie 2019

 

Contributie per kwartaal

 

 

 

 

 

Recreatief

 

 

 

 

 

 

 

Ouder en kind

1 uur

 

€ 177,00

 

€  44,25

 

 

Recreatiegroepen

1 uur

 

€ 187,00

 

€  46,75

 

 

Recreatiegroepen

1 1/4 uur

 

€ 213,00

 

€  53,25

 

 

Heren volleybal

1 uur

 

€ 120,00

 

€  30,00

 

 

Rustend lid

 

 

€   30,00

 

€    7,50

 

 

Extra les recreatieve les   

 

 

€   60,00

 

€  15,00

 

 

 

Selectie

 

 

 

 

 

 

 

Jong talenten

 

 

€ 255,00

 

€ 63,75

 

 

1 uur

 

 

€ 226,00

 

€ 56,50

 

 

2 uur

 

 

€ 285,00

 

€ 71,25

 

 

3 uur

 

 

€ 333,00

 

€ 83,25

 

 

4 uur

 

 

€ 378,00

 

€ 94,50

 

 

5 uur

 

 

€ 417,00

 

€ 104,25

 

 

6 uur

 

 

€ 450,00

 

€ 112,50

 

 

7 uur

 

 

€ 480,00

 

€ 120,00

 

 

8 uur

 

 

€ 510,00

 

€ 127,50

 

 

9 uur

 

 

€ 540,00

 

€ 135,00

 

 

10 uur

 

 

€ 570,00

 

€ 142,50

 

 

11 uur

 

 

€ 600,00

 

€ 150,00

 

 

12 uur (maximum)

 

 

€ 630,00

 

€ 157,50

 

 

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt 17,50 euro. Dit bedrag wordt aangewend voor bonds­contributie (KNGU), verzekering en administratiekosten. Het inschrijfgeld wordt gelijk met de eerste contributie geïnd. 

 

Bankgegevens

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde,

IBAN NL72RABO0355469227       BIC RABONL2U

ten name van Gymnastiek­vereniging OKK Ridderkerk.

Ridderkerkpas

De Ridderkerkpas is een initiatief van de gemeente Ridderkerk voor haar inwoners die zijn aangewezen op een Participatiewet-uitkering.
Met de invoering van de Ridderkerkpas komen de vergoedingen vanuit het Maatschappelijk Participatiefonds te vervallen.

Sinds 1 juni 2016 kunnen inwoners met een Ridderkerkpas hun tegoed inzetten om deel te nemen aan sport-, culturele en sociaal-culturele activiteiten.

Sport en Welzijn als intermediair

De Ridderkerkpas kan onder andere worden ingezet voor het betalen van (sport)activiteiten bij (sport)verenigingen en -aanbieders. Voor deze betalingen treedt FaCet Ridderkerk op als intermediair. Het bezoekadres van FaCet Ridderkerk voor betalingen via de Ridderkerkpas is Schoutstraat 1c, 2981 EZ in Ridderkerk. Iedereen is hier welkom van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Het kantoor is bereikbaar via 0180 - 432350 of brendon.tholenaars@facetridderkerk.nl.