Home  »  Informatie  »  Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Gymnastiekvereniging OKK is als volgt samengesteld:

          
 Bianca Klapwijk, voorzitter   Ger Rietbroek, penningmeester    

Gina Mom, secretaresse

              
            
        
Cindy van der Staaij, ledenadministratie   Liesbeth Grootendorst     Corinne Karel
              
         
           

 

Contact

Het bestuur is bereikbaar via: bestuur@okkridderkerk.nl

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. De Algemene Ledenvergadering is altijd in het voorjaar en wordt gehouden in de gymzaal  De Werf aan de Reijerweg 241 te Slikkerveer. Leden vanaf 16 jaar zijn van harte welkom. Houd de website in de gaten voor de datum. De notulen van de algemene ledenvergadering kunnen aangevraagd worden via bestuur@okkridderkerk.nl . Na afloop spelen we het spel... Bingo.