Lidmaatschap

Proefles

Wilt u weten wat een gymles inhoudt? Kom dan gerust eens een kijkje nemen bij een van onze lessen of doe lekker een les mee. Een proefles is altijd gratis, maar moet wel even aangemeld worden bij onze ledenadministratie. Stuur een e-mailtje naar ledenadministratie@okkridderkerk.nl en kijk bij de lestijden waar en wanneer u een proefles wilt volgen. 

Lid worden

Bent u na een proefles enthousiast geworden en wilt u (of uw zoon/dochter) lid worden van onze vereniging, dan kunt u online inschrijven. Vul het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in. Het inschrijfformulier is ook verkrijgbaar bij de leiding.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per twee maanden. De opzegging gaat in per 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 september en 1 november. Indien men opzegt op of na deze dagen, dan bent u over de resterende twee maanden nog contributie verschuldigd. 

Opzeggen kan alleen schriftelijk, op de officiële manier, per opzeggingsformulier. Het volledig ingevulde formulier met handtekening moet bij de ledenadministratie worden ingeleverd. U kunt het formulier scannen en per e-mail versturen. Alle andere vormen van opzeggen (mondeling bij de leiding of per Whatsapp-bericht) zijn niet geldig. Beschikt u niet over een printer, dan zijn er opzeggingsformulieren beschikbaar in de gymzaal de Werf in Slikkerveer. Het opzeggingsformulier is hier te downloaden

Wijzigingen persoonsgegevens

Wijzigingen in de persoonsgegevens (bijv. wijziging adres of bankrekeningnummer) dienen te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Download hier het mutatieformulier of stuur een e-mail naar de ledenadministratie: 

Ledenadministratie

Mevrouw C. van der Staaij
Graaf Janstraat 23
2983 HC Ridderkerk
Telefoon: (0180) 840481 
E-mail: ledenadministratie@okkridderkerk.nl

Informatieboekje

Het informatieboekje is niet meer in geprinte versie te verkrijgen. Het digitale informatieboekje van OKK kunt u hier downloaden. 

Bankgegevens

Rabobank IJsselmonde - Drechtsteden rekeningnummer NL72RABO 035.54.69.227 ten name van Gymnastiekvereniging OKK te Ridderkerk.